Félix Morisseau Leroy : « Pa pran pòtre m, touris »

126

Touris, pa pran pòtre m
Pa pran pòtre m, touris
M twò lèd
M twò sal
M twò mèg
Pa pran pòtre m, blan
Misye Eastman p ap kontan
M twò lèd
Kodak ou a va kase
M twò sal
M twò nwa
Blan parèy ou p ap kontan
M twò lèd
M a pete kodak la
Pa pran pòtre m, touris
Kite m trankil, blan
Pa pran pòtre bourik mwen
Touris, pa pran pòtre kay la
Kay mwen, se kay pay
Pa pran pòtre joupa m
Joupa m, se kay tè
Kay la tou kraze
Ale tire pòtre Palè
Ale tire pòtre Bisantnè
Pa pran pòtre jaden m
M pa gen charèt*
M pa gen machin
M pa gen traktè
Pa pran pòtre pye bwa m
Touris, m pye atè
Rad mwen tou chire
Malè nèg, pa gade blan
Men, touris, gade cheve m
Kodak ou pa abitye ak koulè m
Kwafè w pa abitye ak cheve m
Touris, pa pran pòtre m
Ou p ap konprann anyen
Nan zafè m, touris
Give me five cents
Epi, al fè chimen w touris !

Félix Morisseau Leroy, Djakout, Port-au-Prince, 1953.

*Nan tèks orijinal lan se « M’pas gan charrue » ki ekri.

Retranscrit par : Fabian Charles ©