Sauveur Pierre ETIENNE: “Mwen te vini ak Twazyem Vwa a:

1597

Profesè Sauveur Pierre Etienne se mèt Twazyem Vwa

“Mwen te vini ak Twazyem Vwa a, paske m estime popilism nwaris divalyeryen an ak popilis anachis lavalasyen an se 2 vwa ki plonje peyi a nan tchouboum. Pou mwen, Twazyem Vwa a, “c’est l’Alternative á la derive duvaliero-lavalas (duvalas).”

Photo: Liv La Drole de Guerre Electorale


Se vwa modenite politik la, ki ka pemet nou travay menm ak moun nou pa dako ave yo pou rive rekipere diyite nou, rejwenn souverente nou e rive refonde “l’Eta-nation”.

Se li ki pou pemet nou “penser l’Etat, penser la nation et le developpement economique d’Haiti”.

Nou ka rive fe sa, si nou konsidere pwoje sa a tankou yon antrepriz kolektif, nasyonal, ki chita sou yon patenarya estratejik ant sekte piblik, sekte prive ak dyaspora a. Objektif final la (bi a) se modenizasyon mond riral la ak entegrasyon mas popile nan vil yo, pou yo ka tounen sytwayen, antreprene, travaye, konsomate. Nan sans sa a, n ap oblije refonde sistem edikatif nou an pou n ka kreye sitwayen sa yo ak elit n ap bezwen pou pwoje sa a rive materyalize.

Kouran Lavalas ak kouran Tet kale anndan OPL konbat Twazyem Vwa a, ki fe se Reginald Boulos ki ap eseye rekipere l. Se pa yon move bagay, paske le w lage yon lide nan espas piblik la, li pa pou ou anko : li pou tout moun ki rekonet yo ladann. Senpman, Lapres te dwe mande Boulos kote lide sa soti e li te dwe bay sous la… Le nou li konklizyon liv “Haiti. La drole de guerre electorale (1987-2017)” la, n ap jwenn yon bon rale sou Twazyem Vwa a. Kenbe djanm!

SPE

Lendi 6 me 2019
Via WhatsApp